Budownictwo pasywne i oszczędzanie energii

Budownictwo pasywne i energooszczędne jest coraz bardziej popularne w dzisiejszych czasach. Z jednej strony kładzie się coraz większy nacisk na ekologię i ograniczenie zanieczyszczenia środowiska a z drugiej strony koszty energii tradycyjnej stale rosną. To powoduje, że coraz więcej osób rozpoczynając budowę domu zastanawia się nad rozwiązaniami oczadzającymi energię elektryczną.

Najbardziej energooszczędną formą budownictwa mieszkalnego są domy pasywne, które mają na celu osiągnięcie jak najniższego stopnia zużycia energii. Idea budownictwa pasywnego narodziła się w Niemczech i tam powstał też pierwszy tego rodzaju dom mieszkalny. Tam też mieści się Instytut zajmujący się wydawaniem certyfikatów dla tego rodzaju budynków. W Polsce promowaniem tego rodzaju budownictwa zajmuje się Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej.

Najważniejsze elementy domów pasywnych

Z uwagi na to jakie funkcje ma pełnić taki dom estetyka i architektura wizualna schodzą na drugi plan. Przy projektowaniu domu pasywnego głównym kryterium jest oszczędzanie energii oraz efektywny sposób jej wykorzystania. To jedna z głównych wad domów pasywnych - ich wygląd pozostawia wiele do życzenia, co innego funkcjonalność i energooszędność. Zużywają one około 8 razy mniej energii niż domy budowane w tradycyjny sposób, głównie ograniczając straty ciepła w wyniku przepuszczalności powłoki zewnętrznej budynku. Trzeba zaznaczyć, że taka inwestycja jest droższa niż budowanie tradycyjnego domu. Jak widać domy pasywne mają zarówno wady jak i zalety.

Alternatywne pozyskiwanie energii

Przy wytwarzaniu energii w Polsce coraz większy udział mają odnawialne źródła energii takie jak słońce, wiatr czy woda. Ich udział w ogólnym bilansie wytwarzanej energii stale rośnie i w 2012 wynosił około 8,5%. Jednak tak zwana „czysta energia” nie jest wcale obojętna dla środowiska np. wielkie tamy budowane na rzekach zaburzają lub wręcz niszczą naturalną równowagę biologiczną w okolicach ich powstania. Jak widać zielona energia może być tylko z nazwy a w rzeczywistości powodować większe szkody niż tradycyjne źródła energii.

Rodzaje alternatywnych źródeł

Najczystszą pod kątem środowiska jest energia ze słońca wytwarzana dzięki zjawisku fotowoltaiki, które przemienia energię słoneczną w energię elektryczną. Energia słoneczna jest też często wykorzystywana w zasilaniu domów jednorodzinnych. Wykorzystuje się panele słoneczne umieszczone najczęściej na dachach budynków i dzięki nim pozyskuje energię. W zależności od wielkości systemu solarnego można znacząco ograniczyć pobór energii z sieci lub wręcz pozyskać całość energii potrzebnej dla domu w ten sposób.

Innym sposobem na zapewnienie energii dla domu może być wykorzystanie energii wiatru. Jednak trzeba dysponować sporym kawałkiem wolnego miejsca do postawienia turbiny wiatrowej, która będzie generować energię. Warto też pamiętać, że nie każda okolica nadaje się do postawienia przydomowej elektrowni wiatrowej. Niezbędne jest miejsce, gdzie wieją silne wiatry, najlepiej cały czas w ciągu roku o w miarę stałej sile. Dlatego najlepiej nadają się okolice nad morzem i w górach.

Ostatnim źródłem energii odnawialnej jest woda, która jednak bardzo rzadko ma zastosowanie w budownictwie jednorodzinnym. We wcześniejszym okresie była ona wykorzystywana przy młynach obecnie są to raczej spore zapory wytwarzające duże ilości energii. Przy okazji budowy takich elektrowni tworzone są najczęściej sztuczne jeziora zaburzające równowagę ekologiczną w danym regionie.